Srpski jezik za peti razred

srpski-jezik-za-peti-razredSrpski jezik je svakako jedan od najbitnijih nastavnih predmeta, ne samo u petom razredu već tokom čitavog školovanja. Da bismo Vam približili šta je to što će Vaše dete izučavati tokom petog razreda iz nastavnog predmeta Srpski jezik i književnost, ukratko ćemo Vam predočiti ciljeve učenja i oblasti koje se obrađuju.
Kao što smo pisali u tekstu o nastavnim predmetima u petom razredu, srpski jezik će Vaše dete imati svakog dana, dakle pet puta nedeljno odnosno 180 časova godišnje. Cilj nastave srpskog jezika je da dete nauči da se usmeno i pismeno pravilno izražava, i da se osposobi da tumači književna dela kao i pozorišna i druga umetnička ostvarenja.
Vaše dete će se u petom razredu postupno i sistematično upoznavati sa gramatikom i pravopisom srpskog jezika. Što se književnosti tiče, osnovni ciljevi u petom razredu su da se dete osposobi da logički shvata i kritički procenjuje pročitani tekst, ali i da se njegovo čitanje i izučavanje tekstova ne svodi samo na obaveznu lektiru nego i na enciklopedije, časopise za decu, i svu literaturu koja nije samo u vezi sa školom. Važno je da Vaše dete razvije potrebu za knjigom i njome se služi kao izvorom znanja. Sve to će dovesti do samostalnog korišćenja biblioteke, ali i do ovladavanja načinom vođenja dnevnika o pročitanim knjigama. Ono što je takođe važno, a što bi svaki učenik trebalo da usvoji na časovima srpskog jezika, jeste i postupno osposobljavanje funkcionalnih i teorijskih pojmova kako iz književnosti tako i iz filmske i pozorišne umetnosti.
Iz oblasti gramatike i pravopisa, u petom razredu se proširuju i sistematizuju znanja stečena do četvrtog razreda: promena imenica, padeži, pridevi, brojevi, glagoli i imeničke zamenice, pisanje prideva izvedenih od imenica sa umetnutim glasom J, zamenice Vi itd.
Svakako će nastavnik Vašeg deteta reći koje su to lektire koje će se čitati tokom petog razreda, ali Vam mi dajemo kraći spisak zapravo romana i poezije, uz napomenu da više ne postoji podela na domaću i školsku lektiru:
– Izbor obrednih narodnih kalendarskih pesama

– Epske narodne pesme starijih vremena (O Nemanjićima i Mrnjavčevićima)

– Izbor narodnih poslovica, brzalica i zagonetki

– Izbor narodnih bajki, novela, šaljivih i priča o životinjama

– Danijel Defo – Robinzon Kruso

– Mark Tven – Doživljaji Toma Sojera

Treba reći i to da u okviru izučavanja epike, lirike ili drame, učenici uče o njihovim osnovnim karakteristikama, tj. odlikama te će tako učiti šta je to lirski subjekat, o kompozicijama pesama, vrstama stiha itd. Kad je u pitanju epika, Vaše dete će se upoznati sa fabulom, oblicima pripovedanja, vrstama epskih dela…I na kraju kod izučavanja drame naučiće šta su to dramska radnja i dramski dijalog.

Iako će Vam možda ovo isprva izgledati sve pomalo strašno, nemate razlog za brigu. Peti razred zapravo jeste nadograđivanje znanja i tačno imenovanje onoga što su već naučili ne znajući da se to zove tim imenom. Naravno, učiće i ono što ranije nisu, ali je sve u skladu sa uzrastom Vašeg deteta.

Ako vam se ovo dopalo, možda će vam se svideti i ...

Matematika kroz igru

Matematika kroz igru za decu od 8-9 godina

U trećem razredu deca treba da usavršavaju sabiranje i oduzimanje, gledanje na sat, brojanje para, ali takođe već uče da množe, mere i razumeju razlomke. Možete pomoći svom detetu da ... »»

Matematika za prvi razred

Matematika za prvi razred

Matematika za prvi razred počinje za dete sa predmetima u prostoru i odnosima između njih. Posmatranjem predmeta uočavaju se njihove osobine i relacije među predmetima: veći, manji, levo, desno, gore, ... »»

sedmi-razred

Sedmi razred – nastavni predmeti

Sedmi razred je doba kada Vaše dete polako ulazi u pubertet te je potrebno da obratite pažnju na njegovo ponašanje, kako provodi slobodno vreme i koliko napreduje u školi. Broj ... »»