Kineski kalendar predviđa pol bebe

Priča kaže da je ovaj kalendar bio 700 godina zakopan u grobnici pored Pekinga, a da se sada nalazi
u Naučnom institutu Pekinga. Tačan je u 99% slučajeva.
Možete uneti podatke u formular i automatski izračunati pol bebe, ili pogledati sami u tabeli ispod.
Da bi saznali pol bebe unesite:
- godine starosti majke u vreme rođenja bebe
- mesec u kome je beba začeta.
Ovaj kalendar je namenjen isključivo za zabavu!
Iako smo zaključili da su rezultati veoma tačni, ne garantujemo za njihovu pouzdanost.
Čestitamo Vaša beba je
Mesec začeća
Godine starosti
Jan.Feb.MartApr.MajJunJulAvg.Sep.Okt.Nov.Dec.
18            
19            
20            
21            
22            
23            
24            
25            
26            
27            
28            
29            
30            
31            
32            
33            
34            
35            
36            
37            
38            
39            
40            
41            
42            
43            
44            
45            
Godine starosti
Mesec začeća
Jan.Feb.MartApr.MajJunJulAvg.Sep.Okt.Nov.Dec.