Vaš banner ovde

Dečija kuća Bubamarica

Borocki dr Teodora 14, Bežanijska kosa
Novi Beograd, Beograd
Telefon: 011/2271-626, 060/5301-589

Šta nudimo – Plan i program

Boravak u Bubamarici podrazumeva kompletnu brigu i negu o deci. Akcenat se stavlja na razvoj individualnih dečijih potencijala kroz učenje i igru.

Stvaralaštvo i kreativno izražavanje odražavaju se kroz aktivnosti crtanja, vajanja, pozorišne i lutkarske predstave i mnoge druge aktivnosti. U radu se koristimo pre svega prirodnim materijalima poput peska, vode, zemlje i tome slično.

Vaspitno obrazovni rad organizovan je u male grupe koje nisu homogene po uzrastu jer smatramo da deca najbolje uče jedna od drugih i kada postoji mogućnost da stariji pomognu mlađima i obrnuto. Naš obrazovni program se prevashodno zasniva na učenju kroz igru, koja je dovoljno podsticajna i fleksibilna da dozvoli individualni razvoj deteta, i dovoljno sadržajna da podstakne kognitivni razvoj i samodisciplinu.

Program Bubamarice podeljen je po nedeljnim temama i mesečnim celinama. Svakog dana organizuje se mešavina fizičkih aktivnosti, igre i učenja kroz zabavu.

Vodeći se time da je svako dete individua za sebe, posebno smo posvećeni individualnom radu sa decom.

Poludnevni boravak

U dečijoj kući "Bubamarica" nudimo mogućnost poludnevnog boravka dece koji uključuje sve predviđene vaspitno-obrazovne aktivnosti koje se realizuju u tom periodu dana.

Poludnevni boravak podrazumeva rad sa decom uzrasta od 1 do 7 godina.

Vreme koje deca provode u ovom tipu boravka je od 4 do 5 sati prema potrebama i željama roditelja. Za to vreme deca imaju jedan obrok i užinu.

Cena poludnevnog boravka je 130 eur u protivdinarskoj vrednosti na dan uplate.

Celodnevni boravak

U dečijoj kući "Bubamarica" nudimo mogućnost celodnevnog boravka dece uzrasta od 1 do 7 godina.

Vreme koje deca provode u ovom tipu boravka je od 6 do 10 sati.

Za to vreme deca imaju dva obroka i dve užine.

Deca su uključena u celokupni vaspitno-obrazovni rad ustanove.

Cena celodnevnog boravka je 180 eur u protivdinarskoj vrednosti na dan uplate.

Čuvanje dece

"Bubamarica" u svojoj ponudi nudi čuvanje dece u periodu od 19 do 24h, a po potrebi moguće je noćenje dece.

Imajući u vidu veliki broj obaveza roditelja ili nemogućnost mesečnog plaćanja boravka dece, predvideli smo mogućnost boravka dece na dan ili sat (sate).

Kreativne radionice

Za našu decu "Bubamarica" organizuje mnoštvo kreativnih radionica.

Deca imaju mogućnost da u skladu sa svojim interesovanjima i sposobnostima biraju i kreiraju različite vrste radionica.

Mi smo predvideli neke od njih kao što su likovna, dramska, psihološka, muzička, sportska, bubamaricin bonton, svet oko nas, tradicionalne dečje igre, a ostavili smo i prostora našim mališanima da realizuju svoje ideje.

Škola za roditeljstvo

Jednom mesečno organizujemo radionice za roditelje, koje za temu imaju život i okruženje naših mališana.

Kroz razmenu iskustava sa drugim roditeljima, i stručno savetovanje od strane pedagoga, vaspitača, zajedno ćemo raditi na uspostavljanju bogatijeg i lepšeg odnosa između roditelja i deteta.

Škola engleskog jezika

Za našu decu predvideli smo mogućnost pohađanja časova engleskog jezika.

Način učenja je prilagođen deci različitog uzrasta.

Časove drži diplomirani filolog koji ima iskustvo u radu sa decom.

Školica sporta

Jednom nedeljno u našem vrtiću dešavaju se sportske aktivnosti.

Kroz sportske igrice deca se uče samodisciplini, odgovornostima, timskom radu i razvijaju sportski duh.

Školica plesa

Školica plesa je još jedan način da se deca bave fizičkom aktivnošću.

Kroz ples se teži da se kod dece razvije samopouzdanje, osećaj za ritam, pokret, dinamiku,muziku, javni nastup.

Časove plesa vodi dugogodišnji član i solista prvog ansambla narodnih igara i pesama AKUD-a "Ivo Lola Ribar".