Vaš banner ovde

OAZA Dečija Radionica

Otona Župančića 25/1
Novi Beograd, Beograd
Telefon: 064/5350474
e-mail: decijaradionicaoaza@gmail.com
Mi smo dečija radionica „Oaza“. U našoj radionici svako dete ima prostor za lični razvoj u skladu sa sopstvenim sposobnostima, potrebama i interesovanjima. „Oaza“ je mesto gde dete uči da razume sebe, druge, i svet koji ga okružuje. Koristeći savremene metode učenja i vaspitanja, „Oaza“ otvara prostor deci za kreativnost, za izražavanje jedinstvenog bića.
Šta nudimo Akcenat se stavlja na razvoj individualnih dečijih potencijala kroz učenje i igru. Stvaralaštvo i kreativno izražavanje odražavaju se kroz aktivnosti crtanja, vajanja.Vaspitno obrazovni rad organizovan je u malim grupama. Naš obrazovni program se prevashodno zasniva na učenju kroz igru, koja je dovoljno podsticajna i fleksibilna da dozvoli individualni razvoj deteta, i dovoljno sadržajna da podstakne kognitivni razvoj i samodisciplinu. Vodeći se time da je svako dete individua za sebe, posebno smo posvećeni individualnom radu sa decom.
Poludnevni boravak:: U dečijoj radionici "Oaza" nudimo mogućnost poludnevnog boravka dece od 1. do 8. razreda, koji uključuje sve predviđene vaspitno-obrazovne aktivnosti koje se realizuju u tom periodu dana. Vreme koje deca provode u ovom tipu boravka je od 4 do 5 sati prema potrebama i željama roditelja. ::Celodnevni boravak:: U dečijoj radionici "Oaza" nudimo mogućnost celodnevnog boravka dece od 3 do 7 godina. Vreme koje deca provode u ovom tipu boravka je od 6 do 10 sati. ::Čuvanje dece u večernjim satima:: "Oaza" u svojoj ponudi nudi čuvanje dece u periodu od 19 do 24h. ::Čuvanje dece na dan/sat/vikendom:: Imajući u vidu veliki broj obaveza roditelja ili nemogućnost mesečnog plaćanja boravka dece, predvideli smo mogućnost boravka dece na dan ili sat (sate). ::Kreativne radionice:: Za našu decu "Oaza" organizuje mnoštvo kreativnih radionica. Deca imaju mogućnost da u skladu sa svojim interesovanjima i sposobnostima biraju i kreiraju različite vrste radionica. ::Škola engleskog jezika:: Za našu decu predvideli smo mogućnost pohađanja časova engleskog jezika. Način učenja je prilagođen deci različitog uzrasta.