Vaš banner ovde

BIOFIDBEK trening u lecenju deficita paznje i hiperaktivnosti kod dece

Beograd
Telefon: 381 64 1781 381
e-mail: jovanovicsandra@hotmail.com

Šta je to biofidbek?

 Kratak opis biofidbeka kao procesa učenja!

Biofidbek je proces učenja kontrole nad sopstvenim psihofiziološkim funkcijama uz pomoć povratnih informacija o tim funkcijama koje dobija preko savremene elektronske tehnologije. To je proces učenja posebnih um-telo veština. Učenje da se prepoznaju fiziološki odgovori i da se menjaju nešto je slično kao učenje vožnje bicikla, tenisa, ili sviranja klavira. To zahteva vežbanje. Kroz vežbu, upoznaju se sopstveni psihofiziološki obrasci reagovanja na stres i uči se njihova kontrola. Učenje samokontrole fizioloških funkcija bitno utiče na zdravlje. Naučene veštine postaju automatske i dete ih nakon treninga praktikuje nezavisno od terapeuta. Samokontrola fizioloških funkcija oslobađa, u većini slučajeva, od potrebe za lekovima.

Nema negativnih efekata.

Kako izgleda tipična biofidbek seansa?

 Opis biofidbek seanse

Na tipičnoj biofidbek seansi klijent sedi u udobnoj stolici dok su na njega prikačeni senzori (obično na ramenima, prstima, leđima, i glavi). Električni impulsi sa tih delova tela se snimaju i prikazuju na monitoru kompjutera u obliku grafikona i drugih vizuelnih predstava ili video animacija. Pored toga, mogu se primati i zvučne signali kao povratna informacija. Povišene ili snižene muzičke tonove, koji pretstavljaju povišavanje ili snižavanje telesnih funkcija koje se mere. Pre početka treninga izmere se i snime razne fiziološke funkcije deteta koja se trenira, kako bi posojao uvid u detetovo opšte fiziološko stanje. Ta saznanja pomažu da odredi šta treba da se vežba i menja i da se prema tome prilagodi trening. Na ekranu su prikazane interesantne i razumljive prikaze fizioloških odgovora u obliku slika, video igrica i sl. Te igrice su napravljene tako da dete puštaju da napreduje u igri ako uspe da fiziološku funkciju koja se uvežbava dovede na željeni nivo. Igrice se pokreću “umom”, biološkim signalima koji preko senzora idu u kompjuter. Nema miša ili džojstika. Misao je akcija. Ubrzo se jasno vidi kako svaka misao utiče na fiziološki odgovor.

 

Koje sve problem kod dece možete rešavati biofitbek terapijom?

ADD/ADHD-Deficit Pažnje i hiperaktivnost kod dece i odraslih

Upotreba biofidbeka kod inkontinencije-gubitka kontrole pražnjenja bešike i creva

Autizam

Epilepsija

Tikovi, mucanje

Deficit pažnje,

Problemi u učenju

Touriettov sindrom...

Sandra Jovanović, psiholog, O.L.I. psihološki savetnik, psihoterapeut, life coach i edukator, biofidbek i neurofidbek trener i akademski slikar. Koautor knjiga: “ADD/ADHD-Deficit pažnje i hiperaktivnost kod dece.” (Centar za Primenjenu Psihologiju 2006, Beoknjiga 2009), Psihologija Uspeha – “Živeti ili Životariti” (Narodna Knjiga 2006., Beoknjiga 2009.). Realizator je seminara “Deficit pažnje i hiperaktivnost dece” i “Agresivnost dece i omladine” akreditovanih kod Ministarstva Prosvete Republike Srbije. U okviru  „O.L.I. Centra” radi na iskustveno  edukativnim  programima , kreira i održava workshop-ove iz oblasti: “Telesne psihoterapije”, “Um-telo veštine”, “Kreativni razvoj dece”…Autor je edukativnog programa “Trening emocionalnih kompetencija” i osnivač “Stvaraonice – Centra za kreativni razvoj dece”. U svom psihoterapeutskom radu i radu na razvoju kreativnosti dece kombinuje znanja svoje dve profesije: psihologije i likovne umetnosti. Koautor je i realizator treninga emocionlanih kompetencija i upravljanje emocija.