Vaš banner ovde

ECI PECI PEC

Branka Miljkovića 45
Niš
Telefon: 061/3254-134
e-mail: info@ecipecipec.org

Eci peci pecDobrodošli u dečji vrtić Eci Peci Pec!

Naš pristup radu se zasniva na poštovanju dečije ličnosti i razvijanju njegovih potencijala, sa ciljem razvijanja jakog, stabilnog i kreativnog čoveka.

Program rada u našem vrtiću je baziran na osnovi koju je predvidelo ministarstvo obrazovanja, čiji je cilj razvoj psihičkih, duhovnih i fizičkih svojstava ličnosti deteta.

Ideja vodilja kroz rad je dete nije mali čovek i da je njegovo poimanje sveta drugačije od sveta odraslih, te se trudimo da se spustimo( i podignemo) na dečji nivo i postanemo ravnopravni uvek kada se igramo, učimo pesmu, priču, izvodimo eksperiment…

Eci peci pecRAD SA DECOM

Jedna od važnijih stvari koju smo tokom školovanja naučili je da se dete igra učeći i uči igrajući se, igra njegova glavna aktivnost u tokom koje stiče znanja o spoljnom svetu i bogati svoj emocionalni život,formira voljne osobine, bogati rečnik i izgradjuje govor, pa smo s obzirom na to pripremili didaktički bogat i podsticajan ambijent, pun igračaka i materijala za rad.

Teme radnih nedelja su raznolike,vezane za godišnje doba ili neke aktuelnosti iz društvene sredine. Neke od njih su – Bontoniranje, Ovo sam ja, Vesnici proleća, Semafor,Čuvari prirode, Morsko dno, Mali meteorolozi…

U toku jedne nedelje raznim usmerenim aktivnostima mi utičemo na razvijanje mnogobrojnih funkcija deteta – upoznavanje okoline, njegov telesni razvoj, razvoj govora, formiranje početnih matematičkih pojmova,upoznavanje likovne, dramske i muzičke umetnosti .

Ukoliko želite da jednog dana Vaše dete bude srećna svestrana, zadovoljna osoba dozvolite nam da Vam pomognemo.

Sa nama se lepše raste !

Eci peci pecMONTESORI KUTAK

Učenje uz zanimljive materijale i pozitivan stav vaspitača su osnove obrazovanja po Montesori principu.

Marija Montesori je smatrala da je razvoj inteligencije osnova ljudskog razvoja, na kome se zasnivaju velikim delom svi ostali aspekti razvoja. Pored razvoja inteligencije primena Montesori pedagogije omogućava detetu da sedne i da radi sa nečim što ga interesuje duže vreme, čime se postepeno razvijaju pažnja i koncentracija- osobine značajne ne samo za školu, već i za život.

Dete koje je samostalno uspelo da složi određeni material je dete koje se oseća zadovoljno, ponosno, dete koje se samo brine o sebi i ne traži pomoć odraslog pri svakom brisanju nosa ili oblačenju je dostojanstveno dete. Na taj način kod deteta razvijamo samopouzdanje i samopoštovanje.

U središtu Montesori pedagogije je DETE, a celokupan program se zasniva na budjenju želje deteta za učenjem, zadovoljavanju njegove radoznalosti, izgradjivanju koncentracije, razvijanju radnih navika, samopouzdanja kroz razne igre i uz pomoć specijalnih didaktičkih materijala. Otvoreni Montesori program polazi od prirodnog razvoja predškolskog deteta, koji ima svoje zakonitosti, ali i od uverenja da se svako dete razvija svojim tempom zahvaljujući svojoj aktivnosti, slobodi izbora u pripremljenom Montesori ambijentu i snažnoj unutrašnjoj motivaciji za samoizgradjivanjem.

Eci peci pecBORAVAK

U prijatno uređenom, podsticajnom okruženju odvija se rad sa dve uzrsne grupe, jaslenom i predškolskom.

Vaspitne grupe čine deca mešovitog uzrasta čime se stvara sredina bliska prirodnoj. Rad u ovakvoj vrsti grupe ima višestruke prednosti.

Zavisno od vremena koje provode u vrtiću deca imaju jedan, dva ili tri obroka. Hrana koju deca dobijaju zadovoljava nutricionističke standarde za ovaj uzrast jer sadrži namirnice neophodne za pravilan rast i razvoj. Brigu o adekvatnoj ishrani poverili smo kuhinji predškolske ustanove Pčelica

Posebnu pažnju posvećujemo adaptaciji detata, jer početak može biti stresan period i za dete ali i za roditelja. Kako bi olakšali period odvajanja dozvoljeno je i poželjno da roditelj u početku bude sa detetom i pruži mu podršku ukoliko ono izrazi želju.

Savremeni vrtić je otvoreni sistem što znači da je bitno i kako za decu tako i za roditelje, predavače da se ostvari interakcija sa društvenom sredinom. Iz tog razloga u vrtiću Eci peci pec često organizujemo maskembale, predstave, izložbe radova, izlete, šetnje posete institucijama…

Radno vreme vrtića je od 7 do 17 h a vrtić može posećivati dete već od navršene jedne godine pa sve do polaska u školu.