Vaš banner ovde

HEMIJSKO-PREHRAMBENA I TEKSTILNA ŠKOLA UROŠ PREDIĆ

Stevice Jovanovića 46
Zrenjanin
Telefon: 023/561-723
e-mail: ssupredic@zrlocal.net