Vaš banner ovde

GIMNAZIJA 20. OKTOBAR

Trg bratstva i jedinstva 23
Bačka Palanka
Telefon: 021/751-235
e-mail: GIMBAP@EUNET.rs