Vaš banner ovde

PAMETNI PATULJAK

Arčibalda Rajsa 16
Filmski Grad, Beograd
Telefon: 011/2316-452, 065/8002-255
e-mail: info@pametnipatuljak.rs

Rastemo i družimo se sa Vama od septembra 2007. godine. Nalazimo se na rubu Košutnjačke šume u prostranoj i funkcionalno uređenoj kući sa izdvojenim prostorijama za učenje, zabavu, odmor i dvorištem oplemenjenim sadržajima za igru. Sa nama rastu i uče mališani od prvih koraka do 7 godina. Grupe broje po 12-oro dece, što omogućava da se oni u potpunosti posvete svakom detetu.

- Od 11 meseci do 3 godine - Grupe su podeljene po uzrastu, postoje mlađa jaslena grupa od 11 meseci do 2 godine i starija jaslena grupa od 2 do 3 godine. U mlađoj jaslenoj grupi su tri pedijatrijske sestre,a u starijoj pedijatrijska sestra i vaspitač.

- Od 3 do 7 godina – postoje srednja grupa vrtića od 3 do 4 godine i mešovita grupa od 4 do 7 godina.

- Dnevni boravak školaraca – U posebnim prostorijama u okviru vrtića organizovan je dnevni boravak za decu uzrasta od I do IV razreda osnovne škole. Obezbeđena je ishrana, učenje i izrada zadataka uz pomoć profesora razredne nastave. Rad je organizovan u malim grupama (maksimum 10-oro dece).

Sa Vašom decom druži se i uči mlad, stručan, motivisan i komunikativan tim. Zajedno podstičemo intelektualni, socio-emocionalni i fizički razvoj Vašeg deteta.

Naš tim čine : logoped, pedijatar, medicinske sestre-vaspitači, strukovni vaspitači, profesorica engleskog jezika, profesorica muzičkog vaspitanja, kuvarica i spremačica.

Sa decom na uzrastu od 1 do 3 godine akcenat programa je na razvoju fine i krupne motorike, intelektualnom i govorno-jezičkom razvoju. Aktivnosti za decu od 3 do 6 godina usmerene su na oblasti fizičkog, socio-emocijalnog i kognitivnog razvoja. Plan i program je prilagođen deci i njihovom uzrastu i interesovanju.

- Muzička radionica – razvijamo interesovanje za muziku, njeno pažljivo slušanje i doživljavanje uz prepuštanje atmosferi koju ona stvara. Kroz igru i zabavu upoznajemo se sa muzičkim stilovima i muzičkim instrumentima.

- Likovna radionica – razvijamo osetljivost za boje, smisao za oblikovanje i građenje. Omogućavamo deci da se što više slobodno, smelo i samostalno likovno izražavaju.

- Upoznavanje okoline – upoznavanje sa biljnim i životinjskim svetom, podsticanje ljubavi prema prirodi i njenon očuvanju.

- Matematika – uočavamo i rešavamo probleme, podstičemo interesovanje za brojanje i brojeve, razvijamo sposobnost logičkog mišljenja.

- Razvoj govora – bogatimo rečnik, razvijamo verbalno izražavanje i komunikaciju, negujemo gramatički pravilan govor, upoznajemo se sa dečijom književnošću.

- Fizičko vaspitanje – učimo nove oblike kretanja i podstičemo razvoj svih mišićnih grupa radi očuvanja i jačanja telesnog i mentalnog zdravlja.

- Bonton – učimo decu da budu fini i da dozvole drugima da budu fini prema njima. Upoznajemo ih sa pravilima lepog ponašanja u svim situacijama svakodnevnog života.

- Engleski jezik – učimo prema Oxfordskom programu, metodom uz pomoću koje deca kroz igru i pesme usvajaju strani jezik kao maternji

- Logopedska radionica – uključuje u rad komponente koje su potrebne za razvijanje veština čitanja i pisanja ( pamćenje glasovnog niza, vežbe glasovne i slogovne analize i sinteze, vežbe grafomotorike) i rad na pravilnom izgovaranju glasova.